Czerwiec, 2010

GoogleDocs jako metoda e-learningowa

Czerwiec 28th, 2010

Coraz więcej funkcji konta w Google.com powoduje, że niektóre narzędzia idealnie wpasują się w ton wspomagania e-learningu. Mowa tutaj przede wszystkim o GoogleDocs, czyli narzędziu, które prócz formularzy, ankiet jest w stanie stworzyć prawdziwe lekcje on-line.
Po pierwsze widzimy, że do wyboru wśród nowych arkuszy jest opcja Dokument. Po kliknięciu otwiera nam się internetowy edytor tekstowy, który posiada większość funkcji WordPada i kilka dodatkowych funkcji przeniesionych prosto z MS Word pakietu Office. (więcej…)

Brak

Nauczyciel a e-learning

Czerwiec 22nd, 2010

Sytuacja polskiego szkolnictwa jest chyba wszystkim dobrze znana, cokolwiek by się nie powiedziało, ze strony szkoły jest tylko jedna odpowiedź – brak pieniędzy. E-learning w polskiej podstawówce lub gimnazjum? Rzeczywiście wdrożenie takiego systemu nauczania jest systemem drogim i wymagającym sporo wiedzy i poświęcenia wiele czasu. Ale czy naprawdę sytuacja jest tak oczywista? Nie do końca. Okazuje się, że wiedza na temat szkolenia on-line wśród polskich nauczycieli jest naprawdę znikoma – zwłaszcza wśród starszych pokoleń, które ciągle uczą, choć już dawno powinni być na emeryturze. (więcej…)

Tylko 1

E-learning jako nowa droga ku wiedzy

Czerwiec 15th, 2010

Świat, w którym obecnie żyjemy wymusza na nas wszystkich, trud ciągłego uczenia się i doskonalenia tego, co już znamy. Żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego, w którym dla każdego człowieka, najważniejszą staje się informacja, która potrafi zarobić wielkie pieniądze, ale także pogrążyć człowieka w długach.

Jednym z coraz popularniejszych narzędzi, jakie oferuje nam wspomniane społeczeństwo informacyjne jest e-learning. (więcej…)

Brak

Korzyści dla firm cz. 2

Czerwiec 7th, 2010

Chyba najważniejszą sprawą dla każdej firmy czy to gigantycznej korporacji czy małej rodzinnej firmy, jest gospodarka czasem i kosztami, które zawsze ponosi się w jakiejkolwiek działalności. E-learning jest tak zbudowany, aby inwestycja w jego wdrożenie w danej firmie zwróciła się już po około 6 miesiącach.

Szkolenia on-line redukują koszty, jakie ponosi się na szkolenia tradycyjne nawet o 70%, spowodowane to jest wykluczeniem wielu kosztownych inwestycji, których e-learning nie posiada. Chcąc wykonać szkolenie w formie tradycyjnej musimy od samego początku zadbać o wiele jego aspektów, bez których nie mogłoby się ono odbyć. Musimy wynająć jakąś salę konferencyjną, w której to szkolenie będzie prowadzone, musimy zadbać także o wyżywienie, zakwaterowanie oraz przewóz pracownika. To wszystko generuje pewne, nie małe wcale koszty. Kosztem niebagatelnym jest też wynajęcie wykładowcy oraz opłaty dodatkowe, które zawsze gdzieś się pojawiają. E-learning nie potrzebuje, żadnej z tych usług, aby mógł sprawnie i poprawnie funkcjonować. (więcej…)

Brak

Korzyści dla firm cz. 1

Czerwiec 4th, 2010

Szkolenia e-learnigowe są najczęściej wybierane przez duże firmy lub korporacje, a najmniej przez firmy średniego rozmiaru i prawie w ogóle przez małe firmy. W tym artykule zastanowimy się, co jest atrakcyjnego dla jednych firm a co odpychającego dla innych.

Firmy zatrudniające wiele osób to najczęściej firmy duże i korporacje, które obracają wielkimi sumami pieniędzy. Dla nich lepiej jest podszkolić pracownika, niż zwolnić go i zatrudnić nową osobę nieznającą się prawie wcale na rzeczy. Otóż dzięki takiej usłudze, jaką jest e-learning mogą one inwestując wpierw pewną sumę w rozwiązania informatyczne, objąć szkoleniami jednorazowo o wiele większą ilość pracowników niż byłoby to w formie tradycyjnej, a więc zwiększa się de facto skala, na jaką działać może jedno szkolenie. Jest to oczywisty zysk – oszczędność w stosunku do form tradycyjnych. Szkolenia on-line dostępne są za pomocą Internetu niemalże na całym świecie. W przypadku małych firm nie jest w stanie zwrócić się zainwestowany koszt takiego rozwiązania, jeśli do przeszkolenia jednorazowo jest powiedzmy 100 osób a dodatkowo szkolenie jest jednorazowe. (więcej…)

Brak