Sierpień, 2010

Różnice w zarządzaniu uczelniami tradycyjnymi a studiami online

Sierpień 29th, 2010

Uczelnia decydująca się na otwarcie studiów prowadzonych przez e-learning (bo przecież nie istnieją uczelnie, które oferują jedynie studia online) musi znaleźć złoty środek i kierować się kilkoma ważnymi zasadami.

Po pierwsze student kursu na odległość musi być traktowany na takich samych zasadach, co student studiujący w sposób tradycyjny, choć e-learning będzie przez szkołę wyższą traktowany jako dodatkowy sposób na edukację dorosłych. Skoro decyzja o utworzeniu takiej metody kształcenia już zapadła, to koniecznym wydaje się być zapewnienie jakości nauczania. (więcej…)

Brak

Polish Open Univeristy

Sierpień 17th, 2010

W warszawskiej Wyższej Szkole Zarządzania można również studiować na odległość, dzięki metodzie wspomaganej przez e-learning. Szkoła, jako że jest w Warszawie, czyli najdroższym polskim mieście, wcale nie należy do najdroższych placówek oferujących studia poprzez e-learning. Płatności w tej wyższej szkole są jednak płacone dwiema metodami. Pierwszą z nich jest wpłacanie opłat za moduły przedmiotowe. Jeden moduł to koszt 660 złotych, a modułów do zrealizowania podczas studiów jest 18 (4 lata). Tym oto sposobem w drodze prostego rachunku, miesięczna opłata wyniesie 297 złotych, jednak za moduły płacimy od razu, bez możliwości rat. Druga metoda to z kolei płatność miesięczna (36 rat w ciągu 42 miesięcy studiów) wynosząca 350 złotych. Oczywiście dochodzą jeszcze tutaj opłaty za seminaria dyplomowe, za lektoraty i obowiązkowe wykłady. Cena czesnego więc w tej szkole nie jest specjalnie wygórowana, a studia prowadzone są na najwyższym poziomie. (więcej…)

Brak

Darmowe narzędzie do tworzenia kursów e-learningowych (cz. 2)

Sierpień 11th, 2010

Powracając do poprzedniego tematu w kwestii kursu e-learning wspomaganego narzędziem Microsoftu, omówmy pozostałe 4 działy prowadzenia zajęć i ich sposoby. Dla praktyki zastosowano osobny dział gier. Można wybierać wśród dwóch dostępnych: gra z sortowaniem oraz gra z kafelkami. Ta pierwsza polega na tym, aby w jak najkrótszym czasie wrzucić do odpowiedniego pojemnika element z odpowiednią informacją, dotyczącą kategorii pojemnika. Gra z kafelkami polega na tym, aby wyeliminować wszystkie kafelki zawierające nieprawidłowe informacje. (więcej…)

Już 2

Darmowe narzędzie do tworzenia kursów e-learningowych (cz. 1)

Sierpień 3rd, 2010

Microsoft udostępnił działające również w całości w języku polskim, dość dobre narzędzie do tworzenia kursów pod e-learning. Kursy te mogą być zarówno językowe, jak i typowo szkoleniowe czy inne edukacyjne. Narzędzie to oferuje podstawową i średniozaawansowaną funkcjonalność. Oznacza to tyle, że przy tworzeniu kursu nie mamy zbyt wielu możliwości związanych z jego wyglądem, zmianami czcionki czy układu graficznego. Jednakże mamy wiele innych możliwości, o których pokrótce postaram się co nieco powiedzieć.

Każdy moduł rozpoczynany wprowadzeniem, podzielony jest na lekcje, wśród których można wybierać różne ich opcje. (więcej…)

Już 3