Listopad, 2011

Jakie są wady e-learnigu?

Listopad 1st, 2011

Gdziekolwiek się człowiek nie uda krzyczą tu i ówdzie o zaletach, jakie stwarza nam e-learnig. Jako jedna z form kształcenia na odległość jest ona troszkę niechętnie przyjmowana, jednak zalety są niezaprzeczalne. Ale jak to w życiu bywa: nie ma produktu bez wad i zawsze warto bliżej się im przyjrzeć, aby mieć lepszy ogląd sytuacji.

E-learning przygotowany jest z założenia do osób znających się, chociaż pobieżnie na technice. Przy nauce stosuje on zalety Internetu, interaktywności, różnych nowoczesnych nośników informacji oraz na przykład telefony komórkowe. (więcej…)

Tylko 1