Korzyści dla firm cz. 1

Data publikacji: 4 czerwca, 2010

Szkolenia e-learnigowe są najczęściej wybierane przez duże firmy lub korporacje, a najmniej przez firmy średniego rozmiaru i prawie w ogóle przez małe firmy. W tym artykule zastanowimy się, co jest atrakcyjnego dla jednych firm a co odpychającego dla innych.

Firmy zatrudniające wiele osób to najczęściej firmy duże i korporacje, które obracają wielkimi sumami pieniędzy. Dla nich lepiej jest podszkolić pracownika, niż zwolnić go i zatrudnić nową osobę nieznającą się prawie wcale na rzeczy. Otóż dzięki takiej usłudze, jaką jest e-learning mogą one inwestując wpierw pewną sumę w rozwiązania informatyczne, objąć szkoleniami jednorazowo o wiele większą ilość pracowników niż byłoby to w formie tradycyjnej, a więc zwiększa się de facto skala, na jaką działać może jedno szkolenie. Jest to oczywisty zysk – oszczędność w stosunku do form tradycyjnych. Szkolenia on-line dostępne są za pomocą Internetu niemalże na całym świecie. W przypadku małych firm nie jest w stanie zwrócić się zainwestowany koszt takiego rozwiązania, jeśli do przeszkolenia jednorazowo jest powiedzmy 100 osób a dodatkowo szkolenie jest jednorazowe.

Drugim wyznacznikiem zalet, jakimi charakteryzuje się e-learning jest tak zwana jednolitość przekazu. Informacje, jakie otrzymuje każdy z powiedzmy 1000 osób, są identyczne i mają równą wartość merytoryczną. Przekaz nie jest na przykład uzależniony od aktualnej formy psychicznej i fizycznej lektora. Takie podejście daje równe szanse nauki dla każdej z tych 1000 osób. W przypadku firm małych i średnich, kursy on-line, są z powodzeniem zastępowane formami tradycyjnymi, które mimo dość dużego kosztu, są i tak mniej kosztowne niż inwestycje w całą infrastrukturę potrzebną w e-learningu. Jakość szkolenia on-line jest wysoka, jednak wystarczającą jakość dają także formy tradycyjne.

E-learning oferuje wiele przydatnych funkcji zarówno dla ucznia jak i dla właściciela danego szkolenia on-line, związane to jest bezpośrednio z właściwościami, jakie oferuje dzisiejszy Internet.

Najważniejszą korzyścią dla firm, które zdecydują się na wprowadzenie e-learningu, związaną bezpośrednio z technologią jest możliwość monitoringu i kontroli nauki. Pracodawca lub osoba upoważniona, może bezpośrednio w systemie sprawdzić, na jakim poziomie jest aktualnie pracownik, jaki materiał już przerobił oraz bardzo często także skontaktować się z nim bezpośrednio przez system. E-learning w tak zaawansowanej technologii skierowany jest szczególnie do firm dużych i korporacji. Dla firm małych istnieją systemy mniejsze, jednak tu najczęściej stosuje się szkolenia w formie tradycyjnej – unikając w ten sposób dodatkowych kosztów.
Szkolenia e-learningowe, oferują także możliwości sprawdzenia wiedzy opanowanej już przez pracownika. Najczęściej wykonuje się takie sprawdzenie poprzez wykonanie testu obejmującego dany zakres materiału, ale bez możliwości powrotu do przerobionego materiału podczas jego wypełniania. Tak wypełniony test jest nieocenioną pomocą dla pracodawcy, który na podstawie wyników w nim uzyskanych potrafi odczytać zakres opanowanego materiału i dostosować kolejne kursy on-line, tak, aby pracownik miał możliwość doszkolenia się i opanowaniu ważnych aspektów danego szkolenia. Podobną funkcję w szkoleniu tradycyjnym ma instruktor lub wykładowca, który powinien nadzorować poziom opanowanego materiału oraz poinformować swoich słuchaczy o ważnych jego aspektach, o których muszą pamiętać.

Skomentuj