Korzyści dla firm cz. 2

Data publikacji: 7 czerwca, 2010

Chyba najważniejszą sprawą dla każdej firmy czy to gigantycznej korporacji czy małej rodzinnej firmy, jest gospodarka czasem i kosztami, które zawsze ponosi się w jakiejkolwiek działalności. E-learning jest tak zbudowany, aby inwestycja w jego wdrożenie w danej firmie zwróciła się już po około 6 miesiącach.

Szkolenia on-line redukują koszty, jakie ponosi się na szkolenia tradycyjne nawet o 70%, spowodowane to jest wykluczeniem wielu kosztownych inwestycji, których e-learning nie posiada. Chcąc wykonać szkolenie w formie tradycyjnej musimy od samego początku zadbać o wiele jego aspektów, bez których nie mogłoby się ono odbyć. Musimy wynająć jakąś salę konferencyjną, w której to szkolenie będzie prowadzone, musimy zadbać także o wyżywienie, zakwaterowanie oraz przewóz pracownika. To wszystko generuje pewne, nie małe wcale koszty. Kosztem niebagatelnym jest też wynajęcie wykładowcy oraz opłaty dodatkowe, które zawsze gdzieś się pojawiają. E-learning nie potrzebuje, żadnej z tych usług, aby mógł sprawnie i poprawnie funkcjonować.

W czasie tradycyjnego szkolenia wyjazdowego, czas zainwestowany w pracownika jest czasem straconym, bezproduktywnym dla firmy. W wielu przypadkach fakt ten blokuje możliwość w ogóle szkoleń, bo pracownik jest potrzebny tu i teraz. Szkolenia e-learningowe, dają możliwość szkolenia się podwładnego nawet w miejscu pracy (może on wykonywać, chociaż cześć swojej pracy i jednocześnie uczyć się nowych rzeczy poprzez e-learning), często zdarza się także, że pracownik ma zapewnioną pewnego rodzaju dietę za to, że będzie doskonalił swoje umiejętności w domu. Kursy on-line dają możliwość uczenia się w każdym zakątku świata, w którym oczywiście jest zapewniony dostęp do Internetu.

Dobiegamy już do końca serii o korzyściach, jakie posiada e-learning wykorzystany przez firmy i korporacje w celu podwyższenia kwalifikacji swoich pracowników. W tej ostatniej już części chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze dwie ostatnie rzeczy, które mogą odegrać niebagatelną rolę, na przykład podczas fuzji dwóch przedsiębiorstw lub ogólnej optymalizacji działań firmy a co za tym idzie kolejnym obniżeniu kosztów jej działalności.

Fuzja dwóch przedsiębiorstw ponosi za sobą skutki różnorakiego rodzaju, ale dla nas najważniejszym z tych skutków byłaby kwestia pracowników. W większości przypadków, po wykonaniu takiej czynności należy szybko podnieść lub uzupełnić kwalifikacje pracowników tak, aby zgodne były z wymaganiami nowych realiów, z którymi przyszło im się zmierzyć. Szkolenia e-learningowe, które wdrożone zostały w jednej z firm, dają nam narzędzia, aby móc szybko sprostać tym wymaganiom. Wciągu kilku dni przygotować można nowe szkolenia wprowadzające na przykład w plan rozwoju nowej spółki powstałej w wyniku fuzji. Kursy on-line przygotowywane przez zawodowych instruktorów i informatyków pozwolą w bardzo szybkim czasie opanować wiedzę i umiejętności, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania nowej firmy.

W wielkich, korporacyjnych zakładach pracy istnieją specjalne działy, których zadaniem jest czuwanie nad wszelkiego rodzaju szkoleniami i doskonaleniem umiejętności pracowniczych. Szkolenia on-line, które należą do e-learningu prowadzone są najczęściej przez system elektroniczny, działający automatycznie, nie zależnie od jakichkolwiek warunków. Dzięki tak skonstruowanemu systemowi, dział zarządzania szkoleniami może skoncentrować się bardziej na rozwoju strategii szkoleniowej firmy.

Skomentuj