Motywacja w e-learningu

Data publikacji: 29 maja, 2010

Zmieniają się czasy i zmieniają się technologie, odchodzą do lamusa kursy korespondencyjne, ulegają transformacji także tradycyjne formy uczenia się i nauczania. Na grunt typowo edukacyjny szerokim kątem wkracza branża IT, czyli Technologie Informatyczne. Właśnie na gruncie tych dwóch platform edukacyjnej i informatycznej wyrósł, szeroko rozumiany e-learning. E-learning tworzy niejako sztuczną granicę pomiędzy wykładowcą a uczniem, tą granicą najczęściej staje się Internet. Natomiast najnowsze kierunki uczenia tradycyjnego stawiają właśnie na zwiększenie kontaktu, wprowadzenie niejako partnerstwa jako dogmatu najlepszej nauki i motywacji do dalszego rozwoju. Jak jest z motywacją u osób uczących się na odległość?

Niektóre firmy wprowadzają dla swoich pracowników szkolenia e-learnigowe, jednak borykają się z brakiem zainteresowania z ich strony, co z kolei powoduje zmniejszenie motywacji do nauki. Pracownik zmuszany jest do odbycia szkolenia, mówiąc, że „musi go zdać, bo inaczej wyleci z roboty”. Takie podejście do własnego podwładnego jest zgoła demotywujące go do pracy. Szkolenia e-learningowe prowadzone są najczęściej za pomocą Internetu z dala od szefa i zawsze znajdzie się do roboty coś, aby tylko się nie uczyć – tak zbudowana jest ludzka psychika. Kursy on-line same nie zmotywują ucznia do pracy, jeśli nie będzie wiedział on, że to przyniesie mu korzyści od razu, a tym bardziej nie jest zmotywowany do pracy przez przełożonego. Motywacja do pracy zależy między innymi od ustalenia sobie celów, jakie zamierzamy osiągnąć w perspektywie najbliższych dni jak i miesięcy czy lat. Szkolenia on-line będą wtedy najbardziej skuteczne, gdy pracownik zobaczy, że po jego zdaniu będzie bliżej obranego celu, będzie wiedział, że do niego dąży – a to z kolei spowoduje lepszą motywację do działania.

Skomentuj