Ocenianie kursantów szkoleń e-learningowych

Data publikacji: 7 lipca, 2010

O ile ocena umiejętności i wiedzy kursantów, uczniów i studentów na kursach tradycyjnych, stacjonarnych nie wymaga wielkich umiejętności, o tyle na warsztatach typu e-learning sprawa nie wygląda już tak łatwo. Dlatego ważne jest między innymi profesjonalne zarządzanie wszystkimi kursami i testami do nich przyporządkowanymi.

Tutaj najlepiej zostaną oceniane pytania zamknięte, w których to system obliczy ilość zdobytych punktów i wystawi odpowiednią ocenę. Jeśli jednak na kursie zadania zamknięte przeplatają się z otwartymi. W takich typie nauczania konieczne jest określenie wszelkich wymagań i systemu oceniania, aby każdy kursant miał pewność, że zostanie oceniony sprawiedliwie. Opracowania systemu oceniania takiego sposobu sprawdzania wiedzy na kursach online może być czasochłonne, jednak stanowi nieodłączną część całego kursu.

Sprawdzone testy czy zadania z pytaniami typu otwartego muszą wracać z poprawkami do studenta lub ewentualnie z adnotacją, dlaczego właśnie taka ocena została wystawiona. W ten sposób student ma możliwość pogłębienia i poprawienia wiedzy w danym temacie. Jednakże tutaj i trudne zadanie czeka prowadzącego kurs, ponieważ uzasadnienie oceny powinno być raczej budujące i nie powinno zniechęcać do nauki, jednakże powinno być też konkretne, to znaczy szczegółowo omówione, co jest źle i co wpłynęło na to, że ocena jest niższa.

Wobec powyższego nietrudno stwierdzić, że nie sztuką jest samo zrobienie kursu online, ale i skuteczny system oceniania mu towarzyszący.

Skomentuj