OKNO Politechniki Warszawskiej

Data publikacji: 18 października, 2010

Politechnika Warszawska idąc za ciosem postanowiła w 2009 roku powiększyć ofertę studiów o wspomaganie przez e-learning, czyniąc tym samym możliwość studiowania na odległość wszystkim tym, którzy pozbawieni są studiowania w formie tradycyjnej. Oferta obejmuje studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe oraz tzw. studia krótkoterminowe.

Jeśli chodzi o kierunki studiów to w ofercie inżynierskich znajdują się: informatyka stosowana, inżynieria komputerowa, techniki multimedialne i informatyka przemysłowa. Magisterskie zaś obejmują szeroko pojętą informatykę. Istnieją jeszcze studia podyplomowe, które głównie związane są również z informatyką, a wśród kierunków znajdziemy m.in. informatykę i techniki Internetu oraz narzędzia i techniki wirtualnej edukacji.

Studia na warszawskiej politechnice wspierane przez e-learning są niestety jednymi z droższych w kraju. Pierwszy semestr kosztuje ok. 1750 złotych, a w późniejszych semestrach student opłaca przedmioty przez siebie wybrane (70 zł lub 120 zł za każdy 1 pkt. ECTS), co czyni Politechnikę Warszawską jedną z droższych.  Z kolei uzupełniające studia magisterskie to koszt rzędu 12 000 złotych, z czego 6 100 złotych kosztuje rok pierwszy, a w roku drugim należy zapłacić resztę. Cena dość spora jak na uczelnie, podczas gdy inne placówki oferują dużo tańsze rozwiązania edukacyjne.

Podręczniki oraz hasło dostępowe do materiałów jest udostępniane po opłacie za semestr bądź za wybrane przedmioty. Jeśli ze względu na odległość nie jest możliwe przyjechanie do siedziby uczelni, wówczas wszystko zostaje wysłane pocztą tradycyjną.

Prócz stałego kontaktu z prowadzącym, w siedzibie uczelni odbywają się zjazdy i konsultacje, które co prawda nie mają takiej częstotliwości jak standardowe studia zaoczne, jednak są konieczne do zaliczeń, ponieważ rozwiewają wiele wątpliwości, a obecni na nich studenci rozliczani są z obecności lub absencji na owych zjazdach. Spotkania te są głównie tzw. zjazdami laboratoryjnymi, najczęściej jest ich cztery w ciągu trwania toku studiów i trwają one tydzień.

Egzaminy zawsze odbywają się w Warszawie podczas sesji, która trwa 2-3 dni. Na sesje te student musi być przygotowany, jak każdy inny korzystający z metod nauki tradycyjnej. Przygotować do sesji mają rozliczne zadania, polecenia i wskazówki prowadzącego, który przy jakimkolwiek problemie, winien jest go wytłumaczyć, przy czym nie należy spodziewać się uzyskania odpowiedzi jak na tacy, wówczas samo studiowanie mijałoby się z celem, a zaliczenie sesji graniczyłoby z cudem.

Studia na tej uczelni i uzyskanie dyplomu z jej pieczęcią to jednak dość duży prestiż i dobry start na rynku pracy, ponieważ jest to jedna z lepszych polskich uczelni technicznych, w rankingach od wielu lat znajdująca się na pierwszym miejscu. Pamiętać jednak trzeba, że specjalista nie musi uczyć się na prestiżowej uczelni, by nim być, ale renoma takiej uczelni pozwoli ułatwi życie.

Skomentuj