Pieniądze z Unii na e-learning

Data publikacji: 10 maja, 2010

Firmy, które pragną skorzystać z systemu e-learning mają szansę pozyskania na niego pieniędzy z Unii Europejskiej. Choć firmy mogą żyć w niewiedzy, to ich część już skorzystała z oferty państwa polskiego i postarała się o dotacje na szkolenia on-line. Na szkolenia te można uzyskać dotacje z licznych programów, wśród których najważniejszą rolę odgrywa Europejski Fundusz Społeczny przeciwdziałający bezrobociu i mając duży wpływ w zasobach ludzkich.

Wśród takich programów, które dotują e-learning jest np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Jego celem jest ulepszanie zasobów ludzkich w firmach i lepsze zdrowie pracowników. Prócz tego liczne dotacje z tego programy wędrują na szkolnictwo wyższe i podwyższanie kwalifikacji. Innym takim program jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który dzięki swym dziewięciu priorytetom pozwala na wprowadzenie szkoleń e-learningowych do firmy i udziela na nie funduszy. Są jeszcze inne programy wspomagające, o których można przeczytać na stronach odpowiednich ministerstw. Wśród programów tych wyróżnia się jeszcze: Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Regionalne Programy Operacyjne czy LLP, w którym między innymi programy: Leonardo da Vinci oraz Grundtvig.

Zanim jednak firma zdecyduje się na skorzystanie z oferty dotacji, musi starannie przemyśleć, czego tak naprawdę po e-learningu oczekuje, ponieważ słabo uzasadnione wnioski nie uzyskują pozytywnego rozpatrzenia ze strony urzędników.

Skomentuj