Podstawa kształcenia na odległość

Data publikacji: 26 października, 2010

Wbrew powszechnym opiniom nie każdego pracownika można oddelegować na szkolenie interaktywne, które będzie przeprowadzał przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki chociażby przed ekranem własnego komputera. Wynika to z faktu, iż kursanta można sprawić tylko przy pomocy testów, które zazwyczaj nie mają określonych terminów wykonania i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać wszystkie czynności w jeden wieczór (wszystko zależy od objętości materiału na danym kursie!). Jednak warto zadać sobie pytanie, jaki będzie pożytek z kursu odbytego w taki sposób i ile procent wiedzy przypadającej na kurs dany pracownik będzie w stanie przyswoić sobie w ten jeden wieczór?

E-learning to przede wszystkim systematyczność, którą każdy powinien się wykazywać. Bez tego nawet najlepiej przygotowany materiał, czy to zarówno pod względem merytorycznym, jak i wizualno-technicznym, nie zda się na nic. Nawet ładne ilustracje tworzone w sposób humorystyczny, mające za zadanie zapadać najgłębiej w pamięć nie zostaną utrwalone w przypadku zbyt dużego natłoku materiału. Niestety wyjściem z tej sytuacji nie jest zrobienie dostępności kolejnych partii kursu w określonych terminach, gdyż pracownik bez systematyczności mógłby wykonać wszystkie lekcje naraz, a tym samym we własnym zakresie skumulować sobie ilość materiału.

Podsumowując, przed wysłaniem pracownika na szkolenie online sprawdźmy jego systematyczność, aby nie okazało się, iż nawet taki sposób edukacji i podnoszenia umiejętności, doświadczenia i kwalifikacji naszych pracowników nie przyniesie żadnych zysków i korzyści naszej firmie, a będą to tylko i wyłącznie kolokwialnie mówiąc pieniądze wyrzucone w błoto.

Skomentuj