Polish Open Univeristy

Data publikacji: 17 sierpnia, 2010

W warszawskiej Wyższej Szkole Zarządzania można również studiować na odległość, dzięki metodzie wspomaganej przez e-learning. Szkoła, jako że jest w Warszawie, czyli najdroższym polskim mieście, wcale nie należy do najdroższych placówek oferujących studia poprzez e-learning. Płatności w tej wyższej szkole są jednak płacone dwiema metodami. Pierwszą z nich jest wpłacanie opłat za moduły przedmiotowe. Jeden moduł to koszt 660 złotych, a modułów do zrealizowania podczas studiów jest 18 (4 lata). Tym oto sposobem w drodze prostego rachunku, miesięczna opłata wyniesie 297 złotych, jednak za moduły płacimy od razu, bez możliwości rat. Druga metoda to z kolei płatność miesięczna (36 rat w ciągu 42 miesięcy studiów) wynosząca 350 złotych. Oczywiście dochodzą jeszcze tutaj opłaty za seminaria dyplomowe, za lektoraty i obowiązkowe wykłady. Cena czesnego więc w tej szkole nie jest specjalnie wygórowana, a studia prowadzone są na najwyższym poziomie.

Sama oferta studiów wspomaganych przez e-learning POU jest dość bogata, a nawet umożliwia zdobycie dyplomu brytyjskiej uczelni. Oferowane są zarówno studia I stopnia, II stopnia i podyplomowe. Z zakresu finansów istnieją przede wszystkim studia licencjackie i dotyczą zarządzania finansami, finanse i systemy informacyjne w biznesie. Uzupełniające magisterskie dotyczą zarządzania finansami oraz e-biznesu. I jedne z popularniejszych na uczelni: studia podyplomowe z modelowania finansowego na rynku kapitałowym, rachunkowość i finanse, zarządzanie nowoczesną firmą i wiele innych. Prócz studiów dotyczących finansów, uczelnia oferuje także studia z zarządzania zasobami ludzkimi (w tym także podyplomowe), reklamy i marketingu (I stopień, II stopień i podyplomowe). Niektóre kierunki prowadzone są w języku angielskim.

Platforma e-learningowa Polish Open University jest bardzo rozbudowana, wykonana przez najlepszych specjalistów. Poruszanie się po niej jest bardzo łatwe, dostępnych jest wiele modułów dla studentów, aplikacje umożliwiające komunikację z innymi, czat i forum. Nieprawdą jest więc, że tylko studia stacjonarne potrafią budować znajomości, czy przyjaźnie.

Sam POU oferuje także inne szkolenia programowe poprzez e-learningową platformę, a więcej w pewnością można dowiedzieć się poprzez stronę internetową tej nowoczesnej uczelni. Studia w tej szkole są przede wszystkim nastawione na praktykę, a całość wiedzy i doświadczenia jest dostosowana tak, aby student wyruszający na rynek pracy miał wszystko to, co jest mu potrzebne w nowoczesnym świecie. Nacisk jest więc kładziony na to, co się przyda, a nie na to, by utrudnić tonami materiałów życie. Uczelnia przygotowuje i przeprowadza studia MBA oraz ma akredytacji prestiżowego uniwersytetu w Oxfordzie oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Skomentuj