Średnie on-line

Data publikacji: 14 maja, 2010

E-learning to już nie tylko szkolenia na wychowawców kolonijnych czy korepetycje z angielskiego. Odkąd firmy szkoleniowe dostają dość duże dotacje z Unii Europejskiej, powstają coraz to nowe szkoły średnie dla dorosłych. Te z kolei otwierają swoje platformy wspomagające e-learning. Szkoły te działają zarówno na podbudowie szkół zawodowych, wówczas są liceami uzupełniającymi, jak i na podbudowie szkół podstawowych i gimnazjów – są wówczas liceami dla dorosłych.

Sama nauka polega na tym, że każdy ze słuchaczy otrzymuje dane do logowania się na platformę e-learningową. Zazwyczaj działa ona w systemie modle. Wszyscy słuchacze mają dostęp do materiałów, po których przerobieniu zobowiązani są do napisania pracy kontrolnej z każdego przedmiotu. Praca kontrolna polega na tym, że dany nauczyciel wspomagający przedmiot i oceniający naszą pracę, umieszcza temat lub zadania, które słuchacz jest zobowiązany wykonać. Otrzymanie oceny pozytywnej z pracy kontrolnej upoważnia do zdawania egzaminu. Nauka on-line nie jest jednak całkowicie on-line, gdyż sesja egzaminacyjna odbywa się już w siedzibie szkoły i trwa zazwyczaj jeden weekend.

Prócz tych wszystkich dość przeteoretyzowanych wiadomości, które znajdują się na platformie, naukę on-line wspomaga nauczyciel prowadzący dany przedmiot. Do nauczycieli tych można wysyłać wiadomości, choć na odpowiedzi nie zawsze czeka się krótko. Mają jednak oni za zadanie pomóc wszystkim, którzy takie pomocy potrzebują. Liceum przez Internet jest bardzo dobrym wyborem dla tych, których codzienne obowiązki i praca stoją na przeszkodzie w otrzymaniu odpowiedniego wykształcenia. Po zaliczeniu nauki można zdawać maturę i ubiegać się o przyjęcie na studia.

Skomentuj