Szkolnictwo wyższe korzysta z e-learningu

Data publikacji: 3 lipca, 2010

Polski Uniwersytet Wirtualny powstał we współpracy dwóch dużych polskich uczelni wyższych: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na uniwersytecie tym można studiować głównie trzy kierunki na poziomie licencjata (I stopień studiów): politologię, pedagogikę i administrację oraz jeden kierunek na poziomie magistra (II stopień studiów): pedagogikę i jeden na poziomie inżyniera: informatykę. Kierunki te prowadzone są dzięki metodzie e-learning, ale prócz tego uniwersytet proponuje mnóstwo kursów, również prowadzonych tą metodą. Zajmijmy się jednak samymi studiami na PUW.

Zapisując się na studia, każdy student dostaje login oraz hasło dostępu do logowania się na platformie, która zawiera wszystko, co jest w danym momencie potrzebne studentowi przy danym toku i semestrze nauki na wybranym kierunku.  Studenci muszą zrealizować cały program studiów, jaki obowiązuje studia stacjonarne, jednak harmonogram i materiały są tak dostosowane, by student mógł się systematycznie uczyć.

Każdy ze studentów ma kontakt z koordynatorem, który mając co najmniej doktorat czuwa nad przebiegiem nauki, sprawdza wyniki i przede wszystkim egzaminuje w siedzibie uczelni podczas odbywającej się dwa razy w roku sesji. Studenci są jednak w rzeczywistości pod opieką prowadzących, którzy to na bieżąco oceniają ich osiągnięcia, udzielają porad do zadań, komentują i przekazują dalej. To również ich zadaniem jest określenie, na czym polega praca studentów i w jakim terminie należy dane rozwiązania zadań przesłać. Kontakt z prowadzącym ułatwia kilka ciekawych rozwiązań.

Każdy moduł ma określone zadania indywidualne, ale także projekty grupowe, które wykonuje się w kilka osób. Wszystkie prace są rozliczane i mają bardzo duży wpływ na zaliczenie przedmiotu, a nawet na ocenę końcową. Prowadzący powinien jednak nie tylko zadawać pytania, wydawać polecenia i oceniać, ale także pomagać, gdy studenci mają określone problemy, których na danym poziomie wiedzy nie są jeszcze w stanie rozwiązać.

Platforma ściśle określa zadania każdego uczestniczącego w kursie, a więc nie tylko studenta, ale też prowadzącego i koordynatora. Na platformie prócz wszystkich związanych z treściami nauczania materiałów i zadań znajdują się również: opis studiów, organizacja i zasady pracy, zasady i kryteria oceniania i harmonogram kursu, ale także forum dyskusyjne i skrzynki kontaktowe do wszystkich uczestników.

Każdy uczestnik studiów przez Internet może korzystać z wielkiej biblioteki łódzkiej AHE, a studia kończą się pracą dyplomową, po której zaliczeniu każdy zostaje absolwentem studiów na takich samych zasadach, jak wszyscy inni, studenci studiów stacjonarnych oraz otrzymuje dyplom świadczący o zdobyciu tytułu zawodowego. Studia na PUW kosztują 3600 złotych rocznie (300 złotych miesięcznie płatne cały rok), ale studentów obejmuje również program stypendialny.

Skomentuj